Ny nettside! http://dmfstudentrad.no

Vi har fått ny hjemmeside. Besøk

http://dmfstudentrad.no 

for oppdatert informasjon!

Advertisements
Posted in Informasjon | Leave a comment

Allmøtet 02.12.13

Takk til alle som kom på allmøtet for å stemme i dag!
Resultatet av bokskapspengeutdeling ble:
Medhumrevyen 15 000
Bal medicorum 10 000
Medhum 5000
Trams og MS Orch delte siste pott på 3400

Posted in Informasjon | Leave a comment

Allmøte – Eksotisk venerologi – Utdeling av over 30 000 bokskapspenger

Da blir det allmøtet for medisin, mandag den 2. desember kl.: 12:15-14:00. Møtet blir avholdt i LA21. FTR1, Erlend holder møtet denne gangen.

Møtet innledes av foredrag ved Harald Moi, som er professor ved UiO, én av initiativtakerne til Olafiaklinikken og forfatter bak venerologiens bibel. Tittelen på foredraget er “Eksotisk venerologi”.

I tillegg blir det, takket være flittig arbeid fra MF Placebo, utdeling av bokskapspenger til ulike formål, som dere bestemmer! Det er snakk om over 30k, så om du brenner sterkt for at noen skal få noe ekstra gryn må du møte opp.

Da er det altså duket for penger og sex på neste allmøte

Det blir enkel servering

Mer info om Harald Moi: http://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/haralmo/ og http://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Moi

Saksliste:

Sak 1 Godkjenning av innkallelse

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent

Sak 3 Eksotisk venerologi
Innledning ved Harald Moi (UiO).
Det åpnes for spørsmål på slutten.

Sak 4 Kjapp orientering om arbeidet i Studentrådets ledergruppe

Sak 5 Utdeling av bokskapspenger
Det er snakk om +30k som skal fordeles etter forslag og votering fra salen.
Det vil bli foreslått en deling i ulike potter lik 15k, 10k, 5k (-ish) jf. Fjorårets fordeling.

Sak 7 Eventuelt

Sak 8 Kritikk av møtet

Posted in Informasjon | Leave a comment

Sven Erik Gisvold på allmøtet

04.11.13 innledet Sven Erik Gisvold allmøtet for medisinstudenter, med en kort og god presentasjon av helsetjenesteaksjonen, med tittelen ”Ta faget tilbake! Når penger verdsettes høyere enn menneskeliv”. Her er et sitat hentet fra www.helsetjenesteaksjonen.no:

”Vi ser en helsetjeneste som går raskt i feil retning. Penger verdsettes høyere enn menneskeliv, lydighet høyere enn sannhet og ledelsesretorikk høyere enn kompetanse. Kursen må endres. Det er på tide at våre varselrop blir hørt!”

Sjekk ut siden for mer info om helsetjenesteaksjonen.

Her kommer et lite sammendrag av innlegget.

Helsetjenesteaksjonen er en reaksjon på økt byråkrati og industrialisering av norsk offentlig helsevesen, med håp om mer effektiv og lønnsom drift. Det har kommet økte krav til rapportering, kontroll og dokumentasjon, som langt overstiger slik det var tidligere. Dokumentasjon og kontroll oppleves som viktigere enn å gjøre jobben som helsearbeider, for pasientene. Dette er også noe som går igjen i resten av det norske samfunn og skaper negative konsekvenser. Blant annet i skolevesenet.

Det er mange momenter som fører til dårlig styring i dagens helsevesen, og noen av dem er:

– Mange lag med administrasjon fra avdelingen til det regionale helseforetaket. Når man sitter der tjenestene leveres, får man følelsen av at veien er veldig lang til de som tar beslutningen. De gode råd man har å gi kan komme frem i en annen form, eller ikke i det hele tatt

– De som tar de endelige beslutningene har for liten kunnskap om det de beslutter om, fordi avstanden til “folkene på gulvet” er for lang. Og de forstår ikke viktigheten av å lytte.

– Idag er det flere administratører enn leger på norske sykehus (11 000-12 000 kontra 10 000)

–  Top-down ledelse

– Norge ligger på ingen måte på toppen i bruk av penger på helsevesenet

– Antall senger er redusert med nesten 2000 i løpet av 8 år. Ligger omtrent lavest på antall senger pr 1000 innbyggere. Vi har lengst ventetid og kortest liggetid.

Konklusjonen er at fokus må være på pasienters behov og behandlingens kvalitet. Vi kan ikke få et helsevesenet til å gå i overskudd, og beslutningstagerne må lære seg å lytte

Posted in Informasjon | 1 Comment

Resultat, avstemminger allmøtet 04.11.13

Takk for bra oppmøte og god debatt på allmøtet i dag!:) Stay tuned for å få med deg utviklingen i sakene videre. Resultatet av avstemmingene ble:

PBL:
Kun leger og studenter som veiledere: 108 stemmer
Beholde dagens ordning: 14 stemmer
Blank: 24 stemmer

Eksamen:
Utrede mulighetene for to eksamener, alle stadium: 63 stemmer
Utrede mulighetene for to eksamener, stadium IICD: 18 stemmer
Ingen endring/utredning ønskelig: 43 stemmer
Blank: 14 stemmer

Posted in Informasjon | Leave a comment

Velferdsmidler høsten 2013

Søker Tildelt
Bal Medicorum

0

Bilyd

6 000

Foetus Ex Ore

7 000

Insjstyret kull 13

0

KRIMS

1 250

MedHum

0

MF Placebo

13 500

MS Orch

1 000

MSO

0

MTG

1 500

Nadeem J. Qureshi

0

Nmf

4 500

Nocebo

10 329

Placebo FC

5 000

Placebo FC jenter

3 700

Placebo Håndball

8 000

Pustepilotene

2 250

Sit Sonus

5 000

SOMA

10 400

TrAMS

0

Totalt

79 429

Posted in Informasjon | Leave a comment

Extraordinary General assembly 30. September

There will be an extraordinary General assembly 30. September, 14:00, at KBA where we are going to elect a new ITR for the Department of Public Health and General Practice.

The meeting will be as short as possible, and we therefore ask that students interesting in running for office sends an e-mail to sl@studentrad.no. But there will of course also be an opportunity to wave your interest at the meeting.

Information will also be provided through more official channels, and facebook.

Posted in Informasjon | Leave a comment